Zaznacz stronę

Institute’s Extracurricular Activities

2017/2018
 • Visitation in Kraina Marzeń Nov. 2017 – nursery and kindergarten that promote bilingual education 
  http://kraina-marzen.pl
 • Workshop for highschool students I LO from Opole at Institute of English UO (HERE)
 • Workshop for Technical School from Opole at Institute of English UO (HERE)
 • Workshop for highschool students ZS from Gogolin at Institute of English UO (HERE)
 • Workshop for highschool students ZS from Krapkowice at Institute of English UO (HERE)
 • IFA academic teacher visiting ZSO in Kluczbork (HERE)
 • Workshop for highschool students V LO from Opole at Institute of English UO (HERE)
 • Workshop for highschool students I LO from Brzeg at Institute of English UO (HERE)
 • Workshop for highschool students LO from Dobrzeń Wielki at Institute of English UO (HERE)
 • Workshop for highschool students II LO from Brzeg at Institute of English UO (HERE)
 • Individual learner’s visit (I LO OPOLE) – winter 2017/2018
 • Workshops for highschool students from Kluczbork at Institute of English UO (HERE)
 • Workshop for highschool students from Jastrzębie-Zdrój at Institute of English UO (Jastrzębie Zdrój)

2016/2017

 • A workshop on “Education through Art” on 31 May (Wednesday) at 12.00 room 207A, conducted by dr Lucilla Kossowska

 • W dniu 8 maja 2017 r. w Warszawie dr hab. Łukasz Grabowski wystąpił z referatem pt. O formuliczności z różnych perspektyw językoznawczych. Wystąpienie odbyło się w Pałacu Kultury i Nauki podczas posiedzenia Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, którego Przewodniczącym jest prof. zw. dr hab. Wojciech Chlebda z Instytutu Slawistyki UO.

 • W dniu 25 kwietnia 2017 r. w Muzeum im. Dionysiosa Solomosa w Kerkyrze (Grecja) z referatem pt. From (Online) Hate Speech to Hate Crime wystąpili dr Monika Kopytowska (Uniwersytet Łódzki) oraz dr hab. Łukasz Grabowski (Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego). Podczas wystąpienia prelegenci przedstawili wyniki swoich badań prowadzonych w ramach europejskiego projektu C.O.N.T.A.C.T. Creating On-line Network, Monitoring Team and Phone App to Counter Hate Crime Tactics (JUST/2014/RRAC/AG/HATE/6706), którego kierownikiem jest Prof. Fabienne Baider (University of Cyprus), a koordynatorem polskiej części jest dr Monika Kopytowska. Celem projektu jest przeciwdziałanie zarówno mowie nienawiści, jak i przestępstwom motywowanym nienawiścią poprzez prowadzenie badań naukowych, szkoleń, seminariów i warsztatów dla młodzieży, a także udostępnienie strony internetowej i aplikacji na smartfony do zgłaszania przypadków mowy nienawiści i przestępstw motywowanych nienawiścią. Warto wspomnieć, że w anonimowym badaniu kwestionariuszowym dotyczącym postrzegania mowy nienawiści brali udział m.in. niektórzy obecni studenci 3. roku na kierunku English Philology na Uniwersytecie Opolskim, za co należą im się szczególne podziękowania. Ponadto w ramach programu mobilności Erasmus+ dr hab. Łukasz Grabowski przeprowadził w dniach 24-28 kwietnia zajęcia – z tematyki językoznawstwa korpusowego, frazeologii  i przekładoznawstwa – dla studentów studiów licencjackich i magisterskich na Uniwersytecie Jońskim w Kerkyrze.

 • W dniach 31 marca – 02 kwietnia 2017 r. prof. dr hab. Ryszard W. Wolny wraz z sekretarzem IFA, mgr Jarosławem Kujath na zaproszenie profesora Karola Janickiego i profesora Jerzego Nykiela przebywali na Uniwersytecie w Bergen z wizytą na Wydziale Języków Obcych. Wizyta miała na celu nawiązanie współpracy międzynarodowej z naszym odpowiednikiem na Uniwersytecie w Bergen. Przedstawiliśmy naszym gospodarzom pomysł ubiegania się o grant naukowy, wymianę studentów i pracowników w ramach Programu Erasmus+, porównanie siatek godzin i programów nauczania w ramach English Philology, English in Public Communication i Applied Gender studies. W ciągu naszego pobytu spotkaliśmy się z profesor Dagmar Haumann – koordynatorką programu Erasmus, Victorią Jensen – pracownikiem administracyjnym Uniwersytetu w w Bergen oraz profesor Silje Grönner Stang – Dziekan Wydziału Języków Obcych. Odwiedziliśmy również bazę lokalową tamtejszej anglistyki, w tym sale wykładowe, bibliotekę oraz klub studencki łączący kawiarnię z kącikiem spotkań studentów oraz czytelnią. Naszą wizytę zakończyliśmy zapraszając profesorów do Polski na organizowaną przez Instytut Filologii Angielskiej we współpracy z Anglistyką w Poznaniu konferencję naukową w listopadzie 2017 r.

 • On March 30th, at 10:00, in Room 206 (CM), prof. David Malcolm will talk about his prose fiction and read from his books. The meeting will be moderated by Jacek Gutorow.

 • Workshops for Highschool Learners from I LO Opole at Institute of English Studies – Here
 • W dniu 16 marca 2017 r. pani Lila Cieślar, koordynator ds. dwujęzyczności w przedszkolu „Kraina Marzeń” w Opolu, prowadziła warsztaty przygotowujące studentów filologii angielskiej Uniwersytetu Opolskiego do odbycia praktyk. Studenci mieli okazję usłyszeć o tym, jak należy pracować z dziećmi w wieku od 2 do 6 lat, zobaczyć film z placówki, a także poćwiczyć z pacynkami i obudzić w sobie dziecko. Najlepszy nauczyciel i opiekun to ten, który potrafi zaprzyjaźnić się ze swoim wychowankiem i być jego przewodnikiem po świecie. W ostatnim tygodniu marca ruszył trzytygodniowy program praktyk dydaktycznych w przedszkolu. Przygotowani studenci odwiedzają Krainę Marzeń i przyglądają się w jaki sposób dzieci przygotowywane są do dwujęzyczności, praktycznie już od kołyski.

 • W dniu 4 marca 2017 r. prof. Ryszard Wolny uczestniczył w konferencji naukowej: “Crossing Borders: Gender, Sexuality and Culture” na której wygłosił referat pt.: SARAH KANE’S GENDER TRANSGRESSIONS AS EXEMPLIFIED BY HER CLEANSED (1998). Konferencja odbyła się w Londynie, Wielka Brytania.

 • W dniu 2 marca 2017 r. studenci kierunku English Philology, II stopnia (specj. nauczycielska), uczestniczyli w gościnnych zajęciach przeprowadzonych przez panią Jolantę Frączkowską, Dyrektor Centrum Helen Doron w Opolu, która zaprezentowała przyszłym nauczycielom naturalną metodę nauki języka angielskiego Helen Doron.

      

 • Workshops for Highschool Learners from Krapkowice at Institute of English Studies – Here
 • Workshops for Highschool Learners from Kluczbork at Institute of English Studies – Here
 • We wtorek 7 lutego, 2017, angielskojęzyczna kadra Krainy Marzeń uczestniczyła w 3 godz. szkoleniu metodycznym prowadzonym przez dr Małgorzatę Adams-Tukiendorf z Instytutu Filologii Angielskiej UO. Szkolenie “Managing a class of very young learners of English” (“Zarządzanie grupą dzieci żłobkowo-przedszkolnych podczas lekcji języka angielskiego”) w przeważającej części przebiegało w języku angielskim, a każda z uczestniczek otrzymała imienny certyfikat. Instytut Filologii Angielskiej gratuluje poziomu językowego kadry Krainy Marzeń i życzy dalszych sukcesów w doskonaleniu zawodowym.

 • From 11th till 15th December 2016 two academic teachers from Kaye College, Beer Sheva in Israel, visited Opole University and delivered a presentation and workshops to the English majors in the Institute of English. During the presentation, the students were introduced to Kaye College and to the English Department in Beer Sheva. In addition, they participated in two workshops. The first one, delivered by dr. Inna Smirnov, focused on the topic of equity, collaborative work and creative thinking. The second workshop, delivered by Regina Benchetrit, concentrated on raising awareness of the trainee teachers’ perceptions of pupils with different special learning needs and various emotional aspects of those pupils.

 • Workshops for Highschool Learners from Gogolin at Institute of English Studies – Here

 • Workshops for Highschool Learners from Głuchołazy at Institute of English Studies – Here
 • Workshops for Highschool Learners from Brzeg at Institute of English Studies – Here
 • Workshops for Highschool Learners from Wieluń at Institute of English Studies – Here
 • Konkurs Check Your English with Cambridge English – first edition Here

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

hospitacje_kraina-marzen_listopad-2016

 • Workshops for Highschool Learners I LO in winter semester 2016-2017 – Here
 • W dniu 19 października 2016 r. o godz. 10:30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się spotkanie z Andrzejem Buszą, które poprowadzi Prof. Jacek Gutorow z Instytutu Filologii Angielskiej UO.
 • 04.10.2016 – Wizyta uczniów ZS nr 1 z Jastrzębia Zdrój
 • 04.10.2016 – Wizyta uczniów Gimnazjum nr 1 z Namysłowa – spotkanie poprowadził mgr S. Dewsbury

s-dewsbury

 2015/2016

 • Warsztat dla studentów przeprowadzony przez Panią Lilianę Cieślar na temat zastosowania metody Claire Selby w Przedszkolu i Żłobku „Kraina Marzeń” w Opolu, 22 marca 2016 r.


2014/2015

 • WOM Katowice, wykłady dla nauczycieli języków obcych nt Nowoczesnego nauczania języków obcych:
  dr hab. Liliana Piasecka, prof. UO, „O świadomości fonologicznej i czytaniu w języku obcym”
  dr hab. Ewa Piechurska-Kuciel, prof. UO, „Gotowość komunikacyjna w nauce języka obcego”
  dr Małgorzata Adams-Tukiendorf „Coaching w nauczaniu języków obcych”

2013/2014