Institute’s Extracurricular Activities

 • Workshops in Manchester
  The University of Manchester invited dr Marzanna Pogorzelska to run a workshop session for Equality, Diversity & Inclusion Department of the university. Workshops, held in mid-April, met with great interest of university employees and students. During the event dr Pogorzelska interactively introduced the topic of Project Based Learning in educational activities related to tolerance and violence prevention through active bystander behavior.


 • On April 8 and 9 the Department of American Literature and Culture hosted over twenty academics from the United States, Canada, Germany, Britain, and Poland at the Sex in the States conference held in Collegium Maius and organized by dr hab. Tadeusz Lewandowski, prof. UO, and dr Sławomir Kuźnicki. The gathering was a distinct success that enabled participants to hear genuinely interesting papers on a variety of topics connected with the conference team. Fortunately, many of our students were present at the event, both as helpers and as audience members.
  We thanks those who helped out and those who came to listen to the papers.
 • Wizyta uczniów – Technikum Mechaniczne w Opolu – sem. letni_2018-2019

 • Wizyta uczniów ZS z Gogolina – semestr letni 2018-2019

 • Wizyty uczniów I LO w Opolu semestr letni

 • The exibition of works of the students attendng the course in English through Arts for Adults was open from 22/01 (Tuesday) through 28/01 (Monday) within working hours at the Library of the Faculty of Philology.
  The event is coordinated by dr Lucilla Kossowska.


 • On Friday, January 11th 2019 the group of English Philology students took part in the intercultural workshops organized by the Foundation for the Development of the Education System – National Agency for the Erasmus+ Programme and the Polish-German Youth Cooperation. The event, run  by two experienced trainers, let our students gain knowledge and skills related to cultural diversity, differences, stereotypes and prejudices. The interactive form of the workshops was a great opportunity to learn how to build intercultural relations based on acceptance and respect.
    


 • Internship hosted at the Institute of English, UOFrom 2.12 2018 to 15.12.2018. dr. Svitlana Shurma of Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Humanities, undertook a two-week-long research training under the strategic  Operational Programme Research, Development and Education. She spent her time at the Institute of English at UO  visiting classes (undergraduate, graduate, PhD), giving lectures and presentations and networking with faculty and students. Her internship was supervised by dr hab Katarzyna Molek-Kozakowska.Svitlana Shurma, M.A., Ph.D. (nostrificated in the Czech Republic) works as an Assistant Professor at the Department of Modern Languages and Literatures, TBU in Zlin. She specializes in linguistics, namely English language stylistics, cognitive poetics, critical discourse analysis, and rhetorics. Her publications can be accessed at https://fhs.utb.cz/en/contacts/m-a-svitlana-shurma-ph-d-7/
  The internship involved, among others, developing research competences and academic presentation skills through job shadowing, contact seminars and discussions. Dr Shurma had an opportunity to disseminate her own research, take part in consultations, do library research, and had meetings with research administrators and faculty at the Institute of English, the Institute of Sociology and Communication Research Lab at the Faculty of PhilologyIFA Coordinator of the internship: dr hab. Katarzyna Molek-Kozakowska


 • Students of English Philology – practical profile – had a chance to participate in field visits to our business partner – IAC Opole – on two occasions.
  On 25 of October, 2018 they participated in a presentation made by the HR manager of IAC Opole and had a guided tour in the factory, where they had a chance to see the production line and to get information about all the production process and the work organisation. The factory has more then 500 employees. The students were impressed and it was a good experience for them to see the organisation of production up close.
  During the second visit on 29 of November, 2018, the HR manager prepared a workshop about communication and its relation with the change management. The workshop was about 2h40 min, during which time the students got knowledge about different types of communication in organizations, communication issues, body language and similar practical topics. Moreover, different exercises and games were organized by the manager that made the workshop really interesting.The coordinator and organiser of the field visits was Soukaina Boudouah – IFA UO representative.


2017/2018
 • Uczestnicy kursu Project Based Learning z grupy Polish Studies przygotowali 11 czerwca 2018 roku w Bibliotece Obcojęzycznej w Opolu wydarzenie podsumowujące ich kilkumiesięczny projekt. Celem projektu było promowanie różnorodności kulturowej, a studenci rozpoczęli swoją pracę od stworzenia autorskiej ankiety badającej postawy mieszkańców Opola wobec różnych narodowości, przeprowadzili ją, następnie podsumowali uzyskane wyniki. Prezentacja rezultatów badania rozpoczęła spotkanie w Bibliotece Obcojęzycznej, następnie studenci prowadzili dyskusję z uczestnikami spotkania, pytając ich o możliwe przyczyny akceptacji jednych i nietolerancji innych grup, wspólnie też zastanawiano się nad najlepszymi sposobami różnokulturowej integracji. Spotkanie spotkało się z dużym zainteresowaniem, a dyskusje toczyły się długo po zakończeniu oficjalnej części prezentacji.

 • W dniach 04 – 06 kwietnia 2018 roku delegacja Instytutu Filologii Angielskiej pod przewodnictwem Dyrektora IFA prof. Ryszarda Wolnego gościła w Uniwersytecie Wileńskim na Litwie na zaproszenie prof. Reginy Rudaityte, Dyrektora Instytutu Anglistyki. W spotkaniu uczestniczyły jeszcze prof. Aurelia Usoniene i prof. Linara Bartkuviene. Wizyta miała na celu nawiązanie bliskiej współpracy pomiędzy anglistyką opolską a anglistyką wileńską. Prowadzono rozmowy na temat grantów naukowych, które mogą być wspólnie realizowane. Po spotkaniu delegacja odwiedziła Centrum Polonistyczne na Uniwersytecie, spotkała się z koordynatorką programu Erasmus+, Giedre Matkaniene oraz z Prodziekan Wydziału Filologicznego prof. Nijole Juchneviciene.

 • Wykładowczyni z Kansas State University gościem Instytutu Filologii Angielskiej. W ramach programu Erasmus+ w dniach 20-24 marca 2018 gościła na naszej uczelni prof. Susan Yelich Biniecki z College of Education (Kansas State University, USA). Podczas wizyty amerykańska wykładowczyni przeprowadziła serię wykładów i warsztatów dla naszego środowiska akademickiego. Zajęcia, dotyczące kwestii międzykulturowych i mikroagresji, cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem gromadząc wielu uczestników i wywołując dyskusje zarówno w czasie trwania jak i po ich zakończeniu.  Szczególny charakter miały przeprowadzone przez prof. Biniecki warsztaty dla międzynarodowej grupy studentów, w trakcie których osoby uczestniczące nie tylko poznawały, ale aktywnie doświadczały kwestii związanych z kapitałem kulturowym i społecznym. Wizyta po raz kolejny udowodniła jak ważna i inspirująca jest międzynarodowa wymiana akademicka –  mamy nadzieję na kolejne spotkania w przyszłości!

 • W dniach 21 – 23 lutego 2018 roku delegacja Instytutu Filologii Angielskiej pod przewodnictwem Dyrektora IFA, prof. Ryszarda Wolnego gościła w Uniwersytecie Paris-Sorbonne we Francji na zaproszenie prof. Wilfrida Rotge, Professeur de linguistique anglaise, przewodniczącego stowarzyszenia anglistów francuskich i dyrektora anglistyki w Uniwersytecie Paris-Sorbonne. Wizyta miała na celu nawiązanie bliskiej współpracy pomiędzy anglistyką opolską a anglistyką w Sorbonie.

 • W dniach od 16 do 20 stycznia 2018 r. prof. R. Wolny, dr T. Gadzina oraz mgr J. Kujath odbyli podróż służbową do Barcelony (Hiszpania), gdzie wzięli udział w międzynarodowej konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Studiów nad Australią (European Association for Studies of Australia) zatytułowanej „Nationalism Old and New: Europe, Australia and Their Others”. Współorganizatorem tegorocznej konferencji EASA był Uniwersytet Barceloński. Głównym tematem konferencji były kwestie uchodźców, mniejszości etnicznych i polityki emigracyjnej w kontekście Europy i Australii. Ponad osiemdziesięciu uczestników zaprezentowało wyniki swoich badań w prezentacjach dotyczących relacji międzyetnicznych i interkulturowych w Europie i Azji, stereotypów kulturowych, roli dyskursu politycznego w kształtowaniu postaw narodowościowych, roli mediów w kreowaniu wizerunku imigranta, m.in. jako tego Innego, wpływu czynników ekonomicznych i kapitalizmu na kierunki migracji oraz politykę poszczególnych krajów. Ponieważ konferencja miała charakter interdyscyplinarny, w programie konferencji znalazły się prezentacje z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, politycznych i gospodarczych. Udział w konferencji umożliwił nam nawiązanie kontaktów z wieloma badaczami literatury i kultury australijskiej, które pozostają w centrum naszego zainteresowania.

 • Visitation in Kraina Marzeń Nov. 2017 – nursery and kindergarten that promote bilingual education 
  http://kraina-marzen.pl
 • Workshop for highschool students I LO from Opole at Institute of English UO (HERE)
 • Workshop for Technical School from Opole at Institute of English UO (HERE)
 • Workshop for highschool students ZS from Gogolin at Institute of English UO (HERE)
 • Workshop for highschool students ZS from Krapkowice at Institute of English UO (HERE)
 • IFA academic teacher visiting ZSO in Kluczbork (HERE)
 • Workshop for highschool students V LO from Opole at Institute of English UO (HERE)
 • Workshop for highschool students I LO from Brzeg at Institute of English UO (HERE)
 • Workshop for highschool students LO from Dobrzeń Wielki at Institute of English UO (HERE)
 • Workshop for highschool students II LO from Brzeg at Institute of English UO (HERE)
 • Individual learner’s visit (I LO OPOLE) – winter 2017/2018
 • Workshops for highschool students from Kluczbork at Institute of English UO (HERE)
 • Workshop for highschool students from Jastrzębie-Zdrój at Institute of English UO (Jastrzębie Zdrój)

2016/2017

 • A workshop on “Education through Art” on 31 May (Wednesday) at 12.00 room 207A, conducted by dr Lucilla Kossowska

 • W dniu 8 maja 2017 r. w Warszawie dr hab. Łukasz Grabowski wystąpił z referatem pt. O formuliczności z różnych perspektyw językoznawczych. Wystąpienie odbyło się w Pałacu Kultury i Nauki podczas posiedzenia Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, którego Przewodniczącym jest prof. zw. dr hab. Wojciech Chlebda z Instytutu Slawistyki UO.

 • W dniu 25 kwietnia 2017 r. w Muzeum im. Dionysiosa Solomosa w Kerkyrze (Grecja) z referatem pt. From (Online) Hate Speech to Hate Crime wystąpili dr Monika Kopytowska (Uniwersytet Łódzki) oraz dr hab. Łukasz Grabowski (Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego). Podczas wystąpienia prelegenci przedstawili wyniki swoich badań prowadzonych w ramach europejskiego projektu C.O.N.T.A.C.T. Creating On-line Network, Monitoring Team and Phone App to Counter Hate Crime Tactics (JUST/2014/RRAC/AG/HATE/6706), którego kierownikiem jest Prof. Fabienne Baider (University of Cyprus), a koordynatorem polskiej części jest dr Monika Kopytowska. Celem projektu jest przeciwdziałanie zarówno mowie nienawiści, jak i przestępstwom motywowanym nienawiścią poprzez prowadzenie badań naukowych, szkoleń, seminariów i warsztatów dla młodzieży, a także udostępnienie strony internetowej i aplikacji na smartfony do zgłaszania przypadków mowy nienawiści i przestępstw motywowanych nienawiścią. Warto wspomnieć, że w anonimowym badaniu kwestionariuszowym dotyczącym postrzegania mowy nienawiści brali udział m.in. niektórzy obecni studenci 3. roku na kierunku English Philology na Uniwersytecie Opolskim, za co należą im się szczególne podziękowania. Ponadto w ramach programu mobilności Erasmus+ dr hab. Łukasz Grabowski przeprowadził w dniach 24-28 kwietnia zajęcia – z tematyki językoznawstwa korpusowego, frazeologii  i przekładoznawstwa – dla studentów studiów licencjackich i magisterskich na Uniwersytecie Jońskim w Kerkyrze.

 • W dniach 31 marca – 02 kwietnia 2017 r. prof. dr hab. Ryszard W. Wolny wraz z sekretarzem IFA, mgr Jarosławem Kujath na zaproszenie profesora Karola Janickiego i profesora Jerzego Nykiela przebywali na Uniwersytecie w Bergen z wizytą na Wydziale Języków Obcych. Wizyta miała na celu nawiązanie współpracy międzynarodowej z naszym odpowiednikiem na Uniwersytecie w Bergen. Przedstawiliśmy naszym gospodarzom pomysł ubiegania się o grant naukowy, wymianę studentów i pracowników w ramach Programu Erasmus+, porównanie siatek godzin i programów nauczania w ramach English Philology, English in Public Communication i Applied Gender studies. W ciągu naszego pobytu spotkaliśmy się z profesor Dagmar Haumann – koordynatorką programu Erasmus, Victorią Jensen – pracownikiem administracyjnym Uniwersytetu w w Bergen oraz profesor Silje Grönner Stang – Dziekan Wydziału Języków Obcych. Odwiedziliśmy również bazę lokalową tamtejszej anglistyki, w tym sale wykładowe, bibliotekę oraz klub studencki łączący kawiarnię z kącikiem spotkań studentów oraz czytelnią. Naszą wizytę zakończyliśmy zapraszając profesorów do Polski na organizowaną przez Instytut Filologii Angielskiej we współpracy z Anglistyką w Poznaniu konferencję naukową w listopadzie 2017 r.

 • On March 30th, at 10:00, in Room 206 (CM), prof. David Malcolm will talk about his prose fiction and read from his books. The meeting will be moderated by Jacek Gutorow.

 • Workshops for Highschool Learners from I LO Opole at Institute of English Studies – Here
 • W dniu 16 marca 2017 r. pani Lila Cieślar, koordynator ds. dwujęzyczności w przedszkolu „Kraina Marzeń” w Opolu, prowadziła warsztaty przygotowujące studentów filologii angielskiej Uniwersytetu Opolskiego do odbycia praktyk. Studenci mieli okazję usłyszeć o tym, jak należy pracować z dziećmi w wieku od 2 do 6 lat, zobaczyć film z placówki, a także poćwiczyć z pacynkami i obudzić w sobie dziecko. Najlepszy nauczyciel i opiekun to ten, który potrafi zaprzyjaźnić się ze swoim wychowankiem i być jego przewodnikiem po świecie. W ostatnim tygodniu marca ruszył trzytygodniowy program praktyk dydaktycznych w przedszkolu. Przygotowani studenci odwiedzają Krainę Marzeń i przyglądają się w jaki sposób dzieci przygotowywane są do dwujęzyczności, praktycznie już od kołyski.

 • W dniu 4 marca 2017 r. prof. Ryszard Wolny uczestniczył w konferencji naukowej: “Crossing Borders: Gender, Sexuality and Culture” na której wygłosił referat pt.: SARAH KANE’S GENDER TRANSGRESSIONS AS EXEMPLIFIED BY HER CLEANSED (1998). Konferencja odbyła się w Londynie, Wielka Brytania.

 • W dniu 2 marca 2017 r. studenci kierunku English Philology, II stopnia (specj. nauczycielska), uczestniczyli w gościnnych zajęciach przeprowadzonych przez panią Jolantę Frączkowską, Dyrektor Centrum Helen Doron w Opolu, która zaprezentowała przyszłym nauczycielom naturalną metodę nauki języka angielskiego Helen Doron.

      

 • Workshops for Highschool Learners from Krapkowice at Institute of English Studies – Here
 • Workshops for Highschool Learners from Kluczbork at Institute of English Studies – Here
 • We wtorek 7 lutego, 2017, angielskojęzyczna kadra Krainy Marzeń uczestniczyła w 3 godz. szkoleniu metodycznym prowadzonym przez dr Małgorzatę Adams-Tukiendorf z Instytutu Filologii Angielskiej UO. Szkolenie “Managing a class of very young learners of English” (“Zarządzanie grupą dzieci żłobkowo-przedszkolnych podczas lekcji języka angielskiego”) w przeważającej części przebiegało w języku angielskim, a każda z uczestniczek otrzymała imienny certyfikat. Instytut Filologii Angielskiej gratuluje poziomu językowego kadry Krainy Marzeń i życzy dalszych sukcesów w doskonaleniu zawodowym.

 • From 11th till 15th December 2016 two academic teachers from Kaye College, Beer Sheva in Israel, visited Opole University and delivered a presentation and workshops to the English majors in the Institute of English. During the presentation, the students were introduced to Kaye College and to the English Department in Beer Sheva. In addition, they participated in two workshops. The first one, delivered by dr. Inna Smirnov, focused on the topic of equity, collaborative work and creative thinking. The second workshop, delivered by Regina Benchetrit, concentrated on raising awareness of the trainee teachers’ perceptions of pupils with different special learning needs and various emotional aspects of those pupils.

 • Workshops for Highschool Learners from Gogolin at Institute of English Studies – Here

 • Workshops for Highschool Learners from Głuchołazy at Institute of English Studies – Here
 • Workshops for Highschool Learners from Brzeg at Institute of English Studies – Here
 • Workshops for Highschool Learners from Wieluń at Institute of English Studies – Here
 • Konkurs Check Your English with Cambridge English – first edition Here

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

hospitacje_kraina-marzen_listopad-2016

 • Workshops for Highschool Learners I LO in winter semester 2016-2017 – Here
 • W dniu 19 października 2016 r. o godz. 10:30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się spotkanie z Andrzejem Buszą, które poprowadzi Prof. Jacek Gutorow z Instytutu Filologii Angielskiej UO.
 • 04.10.2016 – Wizyta uczniów ZS nr 1 z Jastrzębia Zdrój
 • 04.10.2016 – Wizyta uczniów Gimnazjum nr 1 z Namysłowa – spotkanie poprowadził mgr S. Dewsbury

s-dewsbury

 2015/2016

 • Warsztat dla studentów przeprowadzony przez Panią Lilianę Cieślar na temat zastosowania metody Claire Selby w Przedszkolu i Żłobku „Kraina Marzeń” w Opolu, 22 marca 2016 r.


2014/2015

 • WOM Katowice, wykłady dla nauczycieli języków obcych nt Nowoczesnego nauczania języków obcych:
  dr hab. Liliana Piasecka, prof. UO, „O świadomości fonologicznej i czytaniu w języku obcym”
  dr hab. Ewa Piechurska-Kuciel, prof. UO, „Gotowość komunikacyjna w nauce języka obcego”
  dr Małgorzata Adams-Tukiendorf „Coaching w nauczaniu języków obcych”

2013/2014