Current Events


  1. TUTORS 2018/2019
  2. KURS OGÓLNOUCZELNIANY IFA sem zimowy 2018-2019: KZ-01-01-000011 Rock studies: muzyka – słowo – kultura: poniedziałek sala 206 Collegium Maius 17:30- 19:00 pierwsze zajęcia 15.10.2018
  3. ACADEMIC YEAR ORGANISATION 2018-2019 FULL TIME (HERE)
  4. ACADEMIC YEAR ORGANISATION 2018-2019_PART TIME (HERE)
  5.  ADAPTATION DAY (STUDENTS I YEAR BA LEVEL 2018/2019)
  6. ADAPTATION DAY (STUDENTS I YEAR MA LEVEL 2018/2019)
  7. IFA 40th ANNIVERSARY CELEBRATIONS PROGRAMME
  8. Oferta studiów podyplomowych e-prospekt
  9. Conference on Individual Differences in SLA – October 2018

Photo Gallery


Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego na mapie Opola

IFA UO