Strona archiwalna; po aktualne treści zapraszamy na stronę Wydziału Filologicznego – wfil.uni.opole.pl

 

Archive; for current info please visit wfil.uni.opole.pl

Current Events


 1. Kursy ogólnouczelniane w semestrze zimowym 2019-2020: dr Kuźnicki pn 17:30-19:00 s 206 Collegium Maius (pierwsze zajęcia dnia 21.10.2019); dr Szyszka pn 17:30-19:00 s. 306 Collegium Maius
 2. -UPDATED 08.10.2019- ATTENTION – there will be a Library Training meeting dedicated to non-Polish speaking students on 24.10.2019 at 16:30 in the library (Collegium Maius, room 011, downstairs). Participation in the meeting is OBLIGATORY as it is part of your study program.
 3. Samorząd Studencki UO zaprasza wszystkich studentów na szkolenia dotyczące praw i obowiązków studentów. Uprawnienie do takich szkoleń daje studentom ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a zatem jeśli szkolenie odbywa się podczas zajęć, nieobecność studentów na zajęciach jest usprawiedliwiona. Szkolenia odbędą się wg podanego  harmonogramu.
 4. ADAPTATION DAY 2019-2020
  STUDENTS_I YEAR_MA LEVEL_TTP_2019-2020
  STUDENTS_I YEAR_MA LEVEL_2019-2020
  STUDENTS_I YEAR_BA LEVEL_2019-2020
 5. TUTORS-2019-2020
 6. ACADEMIC YEAR ORGANISATION 2019-2020 Full Time Studies
 7. ACADEMIC YEAR ORGANISATION 2019-2020 Part Time Studies
 8. EXTRACURRICULAR ACTIVITIES
 9. VARIABLE COURSES 2018/2019 
 10. OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH E-PROSPEKT
 11. Projekt “ROZUM I SERCE”
 12. Project EUROSTUDENT   – information about the project
 13.  ERASMUS + PROGRAMME – additional recruitment 

Photo Gallery


Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego na mapie Opola